SITA ZIELONA ENERGIA WYGRYWA PRZETARG NA REALIZACJĘ INSTALACJI
TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W POZNANIU W RAMACH PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej...


  
SITA Zachód Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą oferującą wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych oraz ich zagospodarowanie. Swoje zadania realizuje w obrębie Wrocławia, Poznania oraz Szprotawy na terenie której znajduje się składowisko odpadów przemysłowych i komunalnych.

Zakres wykonywanych usług:

1. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

2. KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

3. ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH

4. ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

5. CZYSZCZENIE SEPARATORÓW

6. UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW W CZYSTOŚCI

7. DORADZTWO EKOLOGICZNE

SITA jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ koncentrującej się na energetyce i ochronie środowiska. Długofalowy rozwój firmy opiera się na zaufaniu jakie mają do niej Klienci, akcjonariusze, pracownicy oraz partnerzy.

Dla utrzymania tego zaufania SITA prowadzi aktywną politykę opierającą się na trzech głównych założeniach:

 • SITA pragnie pozostać GRUPĄ, która nie uznaje kompromisów w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie naszej planety poprzez wysoki poziom świadczonych usług

 • SITA jest GRUPĄ, która tworzy i wprowadza do swoich spółek podstawy dobrego współżycia społecznego, stwarzając swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji zawodowych tak, aby mogli jak najlepiej sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom, prowadząc działania edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie mieszkańców na ochronę środowiska,

 • SITA pragnie pozostać GRUPĄ rentowną świadcząc usługi wysokiej jakości, wspólnie z Klientami realizując założone cele. Naszą ambicją jest, aby ta odpowiedzialna polityka połączona z działaniami zapewniającymi stały rozwój, była realizowana dla dobra naszych Klientów i całego społeczeństwa.

KOMUNIKAT

O ODBIORZE ODPADÓW PROBLEMOWYCH Z TERENU MIASTA POZNANIA ORAZ GMIN: SWARZĘDZ, KOSTRZYN WLKP., KLESZCZEWO W 2014 ROKU.
Z końcem marca rusza akcja odbioru odpadów problemowych z terenu nieruchomości zamieszkałych, zaczynając od odbioru w spółdzielniach mieszkaniowych w całym Poznaniu oraz w gminach Swarzędz, Kostrzyn Wlkp. i Kleszczewo, a następnie z terenu dzielnicy Nowe Miasto.
ODPADY PROBLEMOWE TO:
 • Meble – stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany i regały
 • Złom elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV (telewizory, radia, magnetofony, kolumny itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, roboty kuchenne, mikrofalówki, żelazka, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe itp.), sprzętkomputerowy, sprzęt oświetleniowy (bez żarówek i świetlówek!)
 • Opony – do pojazdów o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony
 • Inne wyposażenie – dywany, wykładziny, wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery.
Uwaga! Nie będą odbierane odpady poremontowe – drzwi, ościeżnice, stare okna, wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienkowa, gruz, opakowania po materiałach budowlanych i farbach.
Formularz zgłoszenia w sprawie odbioru odpadów problemowych będzie można pobrać już od dnia 10 marca od pracownika firmy odbierającej odpady komunalne z Państwa posesji, w siedzibie firmy wywozowej obsługującej Państwa w zakresie odbioru odpadów lub ze strony internetowej firmy.
WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZEKAZAĆ do firmy wywozowej, która Państwa obsługuje (dane kontaktowe na odwrocie formularza) w terminie:
 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE - od 10.03 do 17.03.2014
 • dzielnica NOWE MIASTO – od 11.03 do 25.03.2014
za pomocą:
 • Poczty elektronicznej (e-mail + załącznik)
 • Fax-u
 • Przekazania pracownikowi firmy odbierającej odpady z Państwa posesji
 • Poczty
 • Osobiście w siedzibie firmy.
Po otrzymaniu z Państwa strony wypełnionego formularza zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni w ciągu kilu dni (maksymalnie 3 tygodni) o terminie odbioru odpadów problemowych z posesji.
Apelujemy o podawanie wymaganych danych kontaktowych, w szczególności adresu e-mail i/lub telefonu.
UWAGA! Zgłoszenia nieczytelne lub zawierające niekompletne dane nie będą realizowane. Odpady gabarytowe powinny być wystawione nie później niż do godziny 6.30 rano w dniu wywozu do krawędzi jezdni, za wyjątkiem miejsc w których może dojechać duży samochód ciężarowy (min. 16 Ton DMC). Zapotrzebowanie na odbiór odpadów problemowych zgłasza właściciel nieruchomości lub zarządca.
O terminach odbioru odpadów problemowych dla kolejnych dzielnic miasta Poznania i gmin będą Państwo informowani w kolejnych miesiącach w następującej kolejności:
 • Grunwald
 • Jeżyce, Swarzędz, Kleszczewo
 • Stare Miasto, Kostrzyn
 • Wilda


Pobierz formularz
Copyright © SITA ZACHÓD Sp. z o.o
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz